Termeni și condiții

Prin prezenta declar că am luat cunoștință și sunt de acord cu următoarele:

  • am împlinit vârsta majoratului în România sau, după caz, în țara de reședință;
  • am citit pagina de Regulament și sunt de acord cu toate prevederile acesteia;
  • sunt la curent cu legislația privind drepturile de autor, înțeleg și accept faptul că trebuie să respect întru totul prevederile legate de utilizarea conținutului protejat de drepturi de autor;
  • înțeleg și accept faptul că necunoașterea legislației nu mă absolvă de vină, în cazul nerespectării acesteia;
  • am citit pagina Despre site, înțeleg și accept scopul acestui site și mă oblig să-l respect întocmai;
  • sub nici o formă și în nici o împrejurare, NU voi utiliza resursele acestui site în scopuri dedicate terorismului, traficului de persoane, traficului de substanțe interzise, pornografiei sau pornografiei infantile, precum și nici unui alt scop interzis de lege!
  • înțeleg și accept faptul că nerespectarea legislației în vigoare, a regulilor acestui site, a cerințelor direct exprimate de către administratorii site-ului, în mod public sau privat, poate atrage după sine ștergerea fără preaviz a contului de utilizator al site-ului;
  • în cazul în care voi ajunge în situația de a-mi fi șters contul de utilizator, înțeleg și accept faptul că acest lucru este dreptul deținătorului domeniului sau a administratorului desemnat de către acesta și mă oblig să renunț la orice căi de atac împotriva lor, respectându-le decizia;
  • înțeleg și accept faptul că este posibil să nu fiu suficient de familiarizat cu limba în care este scrisă această pagină sau cu termenii conținuți. Înțeleg și accept faptul că este obligația mea, ca utilizator, să obțin o traducere a acestei pagini într-o limbă care îmi este familiară sau explicarea termenilor cuprinși până la înțelegerea deplină;
  • înțeleg și accept faptul că apăsând „Yes”, mă declar de acord cu toți termenii și condițiile menționate pe această pagină, fiind direct și unic responsabil în caz de nerespectare a lor.

Warning! This page is written in Romanian language! It is your responsibility to obtain a translation of this page in a language which you are familiar with. By clicking „Yes”, you acknowledge the fact that you are accepting all the terms and the conditions written above! The site owner and administrators are declining any consequences, legal or moral, as a result of misunderstanding the terms and conditions mentioned above!