Regulament

1. Obligațiile site-ului freesdom.org față de utilizatori:

1.1. Accesul

 • accesul la site-ul freesdom.org, posibilitatea de înregistrare ca utilizator și activarea pe site în această calitate, sunt gratuite și vor fi întotdeauna gratuite. Singura condiție impusă este acceptarea termenilor din formularul „Termeni și condiții”, accesibil în cadrul procesului de înregistrare.

1.2. Regimul datelor personale

 • site-ul freesdom.org nu colectează decât acele date ale utilizatorilor necesare pentru logare: nume – care poate fi real sau fictiv; adresă de email (validă) – necesară pentru procesul de înregistrare și care nu va fi comunicată unei terțe părți; username – la libera alegere și inspirație, cu respectarea limitelor impuse de decență; avatar – aceeași situație ca la username.
 • proprietarul domeniului freesdom.org și administratorul desemnat de către acesta nu sunt și nu vor fi interesați de manipularea informațiilor – personale sau publice – pe care utilizatorii site-ului le vor expune pe site. Nu se vor utiliza datele personale în scopuri electorale, comerciale sau de orice altă natură. Vom depune toate eforturile pentru protejarea confidențialitătii user-ilor noștri, atât timp cât aceștia se vor conforma prezentului regulament și vor respecta legile aflate în vigoare.
 • deși sunt și vor fi depuse permanent toate eforturile pentru asigurarea securității informatice a site-ului, mediul online este un mediu vulnerabil diferitelor atacuri, dirijate sau automatizate, precum și accidentelor de ordin tehnic, atât hardware cât și software. Prin urmare, nu putem garanta eventualele scurgeri de informații sau pierderi de date cauzate de către aceste acțiuni. În cazul unei erori tehnice sau umane, vom utiliza pentru refacerea informațiilor de pe site backup-urile create în mod regulat, precum și alte mijloace tehnice disponibile, încercând să reducem la minimul posibil eventuala pierdere a datelor publicate.

1.3. Dreptul de autor

 • site-ul freesdom.org, având destinația de platformă publică pentru exprimarea opiniilor, credințelor și convingerilor utilizatorilor săi, nu își arogă drepturi de autor asupra postărilor, status-urilor sau altui gen de conținut media creat de către aceștia. Dreptul de autor al deținătorului site-ului freesdom.org se limitează la denumirea site-ului, a conținutului publicat pe blogul aferent domeniului de internet „freesdom.org”, accesibil la adresa: http://freesdom.org/blog/, în paginile aferente meniurilor şi asupra logo-ului site-ului, ce reprezintă o literă „F” stilizată, albă, pe fond verde. Drepturile de autor, precum și repsonsabilitatea morală sau juridică asupra conținutului publicat în celelalte secțiuni ale site-ului, revin autorilor acestuia.

2. Obligațiile utilizatorilor față de site-ul freesdom.org:

2.1. Respectarea regulamentului site-ului freesdom.org

 • utilizatorii site-ului freesdom.org au obligația să respecte termenii și condițiile impuse în cadrul procesului de înregistrare.
 • pe lângă respectarea strictă a termenilor și condițiilor din formularul de înregistrare, utilizatorii site-ului freesdom.org au obligația să se manifeste într-un mod decent, să nu jignească sau amenințe pe ceilalți utilizatori ai site-ului, să nu trolleze pe paginile acestora, să aibă o exprimare prin care să nu aducă ofense sau daune de orice natură celorlalți utilizatori sau terțelor persoane, fizice sau juridice.

2.2. Utilizarea resurselor site-ului

 • utilizatorii site-ului freesdom.org au obligația de a utiliza resursele site-ului numai în scopul pentru care au fost puse la dispoziție. Este interzisă utilizarea contului personal pentru stocarea de date, răspândirea conținutului media de tip video, audio, streaming și așa mai departe.
 • utilizatorii site-ului freesdom.org au obligația să respecte legile și reglementările în vigoare. Este interzisă utilizarea contului personal sau a resurselor de orice fel puse la dispoziție de către site pentru promovarea terorismului, a traficului de persoane, de substanțe stupefiante, a pornografiei sau a  oricărui alt tip de activitate interzis prin lege.
 • este interzisă crearea de conturi de utilizator pentru activități mascate sau explicite de publicitate comercială sau electorală, de propagandă politică sau de orice altă natură. Propaganda antisemită, legionară, LGBT, anti-creștină sau îndreptată împotriva instituțiilor statului de drept, are drept consecință suspendarea pe loc a contului de utilizator, fără avertisment.

3. Sancțiuni

 • În cazul nerespectării prezentului regulament, utilizatorul va fi sancționat cu ștergerea contului aferent adresei de email cu care s-a înregistrat și banarea acesteia.
 • În cazul nerespectării drepturilor de autor, a aducerii de daune morale, materiale sau de orice altă natură site-ului freesdom.org, a proprietarului acestuia sau a colaboratorilor săi, proprietarul site-ului își rezervă dreptul de a apela la instanța judecătorească pentru recuperarea prejudiciului.

4. Dispoziții finale

 • Conținutul prezentului regulament poate fi modificat în orice moment de către administrația site-ului freesdom.org.
 • În cazul modificării regulamentului, administrația site-ului se obligă să anunțe modificarea acestuia.
 • Site-ul freesdom.org își  rezervă dreptul de a-și selecta utilizatorii.
ver. 1.01 din 30 decembrie 2017